fbpx

Regulamin

1. Allebus.pl dostarcza oraz odpowiada za platformę, ale nie za udostępnione pojazdy

2. Allebus.pl nie gwarantuje, iż wszystkie zawarte w niej treści są prawidłowe

3. Za prawidłowość treści, opisów, terminów odpowiada podmiot oferujący swój produkt na
portalu.

4. Aby dokonać rezerwacji, tym samym stać się naszym Klientem, niezbędne jest utworzenie Konta, poprawność założenia konta, oraz poprawność i aktualność podanych danych, gwarantuje poprawny dostęp do produktów umieszczonych na portalu.

5. Aby zostać partnerem allebus.pl, należy się zarejestrować poprzez formularz rejestracyjny, w wyniku czego zostanie wygenerowane login i hasło umożliwiające zalogowanie się do portalu. Warunkiem rejestracji jest podanie poprawnych danych kontaktowych, poprawnego numeru rachunku bankowego celem rozliczeń z klientami oraz poprawnych danych firmowych NIP adres, nazwa Firmy, celem poprawnych rozliczeń z portalem.

5a. Rejestracja wymaga akceptacji regulaminu oraz potwierdzenia danych przez administratora portalu Allebus.pl

5b. W przypadku naruszeń regulaminu, polegających na wprowadzaniu klientów w błąd, poprzez umyślne zamieszczanie nieprawdziwych informacji, lub np. kasowania rezerwacji złożonych poprzez portal, administrator portalu może czasowo bądź na stałe odłączyć partnera od portalu.

6. Wynajem pojazdu, następuje pomiędzy klientem a sklepem (partnerem), na warunkach oraz za cenę zaakceptowaną przez obie strony.

7. Wyłączną odpowiedzialność za pojazdy, ich stan techniczny, prawny oraz prawdziwość danych zawartych w opisach ponosi sklep, czyli podmiot wynajmujący pojazd.

8. Portal allebus.pl jedynie umożliwia w prosty sposób znalezienie oraz rezerwacje pojazdu, bezpośrednio u podmiotu, który taki pojazd zamieści na portalu

9. Za niedotrzymanie umowy ze strony Sklepu odpowiada wyłącznie sklep, a za niedotrzymanie umowy z winy klienta, wyłącznie klient

10. Allebus.pl umożliwia rejestrację na portalu oraz wystawienie pojazdu na portalu BEZPŁATNIE i nie będzie pobierał opłat związanych z rejestracją oraz zamieszczeniem treści na portalu.

11. Allebus.pl będzie pobierał opłatę w wysokości 6% tylko i wyłącznie od kwoty będącej sumą zrealizowanych rezerwacji za pośrednictwem portalu.

12. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej na koniec każdego miesiąca, lub najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca. Faktura będzie wystawiona z 7dnio (siedmio) dniowym terminem płatności i dostarczona do partnera drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail

12a. W przypadku, gdy rezerwacja nie zostanie zrealizowana, anulowanie zamówienia leży po stronie sklepu.

13. Klient dokonując rezerwacji z opcją potwierdzenia, zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki na konto wskazane przez sklep oraz po potwierdzeniu rezerwacji na opłatę za zarezerwowaną usługę bezpośrednio na rachunek Sklepu zgodnie z warunkami ustalonymi między klientem, a sklepem.

14. Sklep, ma możliwość zamieszczenia własnego regulaminu w zakładce „polityka sklepu” i ten regulamin jest obowiązujący strony podczas zawierania umowy najmu

15. Portal allebus.pl zobowiązuje się do promowania treści zawartych na portalu poprzez akcje marketingowe przeprowadzone na rzecz promocji portalu w mediach społecznościowych, prasie, mediach oraz na pojazdach.

16. Prawo do naszej platformy allebus.pl oraz allebus.com (treści, znaków towarowych, technologii, grafiki itp.) są wyłączną własnością firmy GREG-AUTO Grzegorz Bezak

17. Administrator portalu allebus.pl zabrania monitorowania, kopiować, indeksować, reprodukować lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać jakiejkolwiek zawartości naszej Platformy do celów komercyjnych bez pisemnej zgody administratora.

Koszyk zakupowy
Przewiń do góry